O Firmie


Strzybnica, dzielnica Tarnowskich Gór, gdzie mieści się aktualna siedziba Zakładów Mechanicznych ZAMET, z których wywodzi się "STA - ODLEWNIE", od wieków związana była z przemysłem hutniczym. Hutnictwo żelaza znane tu było już w czasach Cesarstwa Rzymskiego, o czym świadczą wykopaliska prowadzone w okresie międzywojennym na terenach dzisiejszych Zakładów Mechanicznych ZAMET. Odkryto tu prymitywne piece do przetapiania żelaza zwane dymarkami.


W okresie odrodzenia hutnictwa u schyłku XIV w., gwałtownemu rozwojowi hutnictwa metali nieżelaznych towarzyszy rozwój górnictwa kruszcowego w okolicach Tarnowskich Gór. W drugiej połowie XVIII w. kiedy to nastąpił rozwój górnictwa, a wraz z nim i hutnictwa kruszcowego, na skalę przemysłową, w wyniku odkrycia bogatych złóż rud ołowiu, położono 27 maja 1786 r. kamień węgielny pod budowę Huty Fryderyk, kolebki dzisiejszych Zakładów Mechanicznych ZAMET. Z tego też względu datę 27 maja 1786 r. uważa się za datę powstania ZM ZAMET. Huta Fryderyk w początkowym okresie nie dysponowała dużymi zasobami, zatrudniając jedynie 90-ciu pracowników. Jej rozwój przypada dopiero na wiek XIX, w którym średnia zatrudnienia wyniosła 600 pracowników. Z początkiem wieku XX,w wyniku modernizacji, Huta posiadała już własną stację energetyczną pracującą zarówno na potrzeby własne jak i okolicznych miejscowości. Utrata dostępu do zasobów surowcowych w wyniku zmian przebiegu granicy w 1922 r., spowodowały zahamowanie rozwoju i ograniczenie działalności do wytwarzania jedynie energii elektrycznej.


Również w okresie wojny zasoby Huty nie były wykorzystywane do celów produkcyjnych. Działalność przemysłowa Huty Fryderyk została wznowiona w 1946 r. Istniejące zabudowania adaptowano do potrzeb produkcji maszynowej, w których instalowano nowe obrabiarki. W tym też roku uruchomiono odlewnię żeliwa, modelarnię oraz wydziały: konstrukcyjny i mechaniczny, podnosząc przedsiębiorstwo do rangi głównego wytwórcy urządzeń i konstrukcji dla potrzeb przemysłu metali nieżelaznych.


W 1961r. przedsiębiorstwo przyjmuje nazwę ZAMET i od tego okresu datuje się jego rozwój w zakresie unowocześnienia wyposażenia umożliwiającego produkcję urządzeń o coraz większym stopniu skomplikowania, dorównujących swoimi parametrami urządzeniom renomowanych producentów światowych w dziedzinie wytwarzania urządzeń dla przemysłu hutniczego i górniczego.


W 1991 r. Zakłady Mechaniczne ZAMET zostały przekształcone w spółkę Skarbu Państwa, a w 1993 r w wyniku prywatyzacji przekształcone w spółkę akcyjną o nazwie ZM ZAMET S.A. o udziale większościowym Mostostal - Eksport S.A. w Warszawie.


Odtąd ZAMET funkcjonuje jako holding, podlegając przekształceniom własnościowym w zmieniających się warunkach rynkowych. W 1996 r. wydzielony zostaje Zakład Odlewni, który od 1 stycznia 1997 r. uzyskuje samodzielność organizacyjną jako Z.O. "ZAMET-ODLEWNIE" Sp. z o.o., który funkcjonuje w Grupie Kapitałowej ZAMET do grudnia 2004 roku.

Od roku 2005 Z.O. "ZAMET - ODLEWNIE" zostaje wykupiony przez "STA-Odlewnie" i staje się samodzielnym zakładem wyodrębnionym z Grupy Kapitałowej "ZAMET", gdzie we wrześniu 2005 r. przyjmuje nazwę "STA - ODLEWNIE" Sp. z o.o.